# ls stuff/Remanent, Inwentaryzacja, Nieczynne z powodu choroby, Zaraz wracam... ** - niepotrzebne skreślić, potrzebne dopisać
<--  

Slayradio.org - Only c64 remixes